Mobilizace význam slova

Mobilizace je proces, při kterém se získávají a připravují zdroje, aby byly k dispozici pro určitou aktivitu nebo účel. Termín mobilizace se obvykle používá v souvislosti s přípravou a organizací vojenských sil nebo s přípravou na krizovou situaci, jako jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. V rámci mobilizace se získávají zdroje, jako jsou lidé, materiál, finance, informace a další prostředky, které jsou potřebné k dosažení stanoveného cíle. Mobilizace může být velmi důležitá pro úspěšné řešení krizových situací a pro ochranu obyvatelstva.