Narativ význam slova

Slovo „narativ“ označuje vyprávění, příběh nebo narace, tedy něco, co se vypráví, popisuje nebo líčí. Narativ se používá jako způsob komunikace, kdy se předávají informace, myšlenky nebo zážitky. V poslední době se pojem „narativ“ využívá zejména v oblasti marketingu, politiky a veřejného mínění, kde se snaží vytvořit určitou „narrativu“ či „příběh“ kolem daného tématu, který by měl formovat veřejné mínění a vytvořit si tak své stanovisko nebo přesvědčení.