Nezištně význam slova

Slovo „nezištně“ znamená jednat bez osobního zisku nebo prospěchu. Jedná se o chování nebo jednání, které je motivováno altruistickými pohnutkami a nevyžaduje odměnu nebo prospěch pro jednotlivce, který takové chování projevuje. Může se jednat například o dobrovolnickou práci nebo pomoc druhým bez očekávání nějakého prospěchu pro sebe.