Oligarcha význam slova

Slovo „oligarcha“ označuje člověka, který vlastní nebo ovládá velké bohatství a politickou moc. Tento výraz se obvykle používá pro ty, kteří jsou velmi bohatí a mají vliv na politiku a hospodářské rozhodování v dané zemi nebo oblasti. Oligarchové mohou mít různé zdroje bohatství, jako jsou podnikání, těžba přírodních zdrojů, finanční investice nebo politické vlivy. Termín „oligarchie“ se také používá pro označení politického systému, kde vládují malé skupiny bohatých a mocných jednotlivců.