Paliativní péče co to je

Paliativní péče je specializovaná péče poskytovaná pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním, jako je například rakovina, která je zaměřena na poskytnutí komplexní podpory a úlevy od příznaků. Cílem paliativní péče je zlepšit kvalitu života pacientů a jejich rodin tím, že se zaměřuje na úlevu od bolesti a dalších příznaků, jako jsou například úzkost, deprese, nauzea a zvracení, únava, dehydratace, dušnost, či nespavost.

Paliativní péče může být poskytována v jakémkoli stádiu onemocnění, a to nejen na konci života, ale také v průběhu léčby. Tým poskytující paliativní péči obvykle zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, psychologa, sociálního pracovníka a další odborníky, kteří spolupracují na řešení různých aspektů péče.

Kromě úlevy od příznaků paliativní péče také poskytuje podporu pacientům a jejich rodinám při řešení psychologických, emocionálních a duchovních otázek. Cílem paliativní péče je umožnit pacientům žít svůj život co nejplněji a pokud možno bez bolesti a trápení.