Paradigma význam slova

Slovo paradigma se používá v různých kontextech s různými významy. V obecném smyslu označuje paradigma vzor, model nebo příklad, podle kterého se něco dělá nebo hodnotí. V lingvistice se paradigma používá jako označení pro soubor tvarů jednotlivých slov, které se od sebe liší skloňováním nebo časováním. V oblasti vědy a filozofie se paradigma vztahuje k základním představám, které určují, jakým způsobem je věc chápána a jak se s ní pracuje. V sociologii a psychologii se paradigma vztahuje k základním předpokladům a teoriím, které určují, jakým způsobem se zkoumají a interpretují sociální a psychologické jevy.