Polyamorie význam slova

Polyamorie je složenina dvou řeckých slov: „poly“ znamenající „mnoho“ a „amor“ znamenající „láska“. Slovo polyamorie tedy označuje vztahový model, ve kterém si lidé mohou navzájem sdílet lásku, intimnost a romantické vztahy s více než jednou osobou současně. Tento vztahový styl se zakládá na dobrovolnosti, důvěře a komunikaci mezi všemi zúčastněnými osobami.

Polyamorní lidé mohou mít více vztahů, které mohou být různorodé, od platonických přátelství až po intimní vztahy, a tyto vztahy mohou být hierarchizovány nebo nezávislé na sobě. Hlavním rysem polyamorie je, že vztahy jsou založeny na dobrovolnosti a respektování svobody druhé osoby.