Predikce význam slova

Slovo „predikce“ znamená předpověď, prognóza nebo odhad budoucího vývoje nebo události na základě dostupných dat a znalostí. Tento termín se často používá v různých oblastech, jako je například ekonomie, věda, medicína, technologie, počítačové modelování a statistika.

Výraz „predikce“ se také používá v oblasti lingvistiky k popisu vztahu mezi slovy a jejich významem v rámci větné struktury. V této oblasti se jedná o proces identifikace a interpretace významu slov v kontextu celé věty.

Slovo „predikce“ pochází z latinského slova „praedicere“, což znamená předpovědět nebo oznamovat předem.