Proč je moře slané

Moře obsahuje sůl, protože voda odtékající z pevninského povrchu do řek a říček nese s sebou různé minerály, včetně soli. Tyto řeky poté ústí do oceánů a moří, kde se minerály hromadí a koncentrují se v důsledku vypařování vody způsobeného sluncem a větrem. Protože voda odpařuje, zůstává za sebou koncentrovaná sůl a jiné minerály, což zvyšuje obsah soli v mořské vodě a dává jí slanou chuť.