Proč se slaví Velikonoce

Velikonoce jsou v křesťanské tradici oslavou Ježíšova vzkříšení z mrtvých. Podle bible byl Ježíš ukřižován na kříži a pohřben v hrobce, ale třetího dne z ní vstal a ukázal se svým učedníkům. Velikonoční svátek tak připomíná tento biblický příběh a pro věřící má hluboký náboženský význam. V moderní době jsou Velikonoce v mnoha zemích také spojeny s tradičními zvyky, jako jsou zdobení vajíček, barvení kraslic, pečení velikonočních koláčů, slavnostní jídla a různé kulturní a společenské akce.