Recese význam slova

Recese je ekonomický termín, který označuje pokles ekonomické aktivity a produktivity v určitém regionu nebo celosvětově. V období recese dochází k poklesu hospodářského růstu, rostou nezaměstnanost, inflace a celkově se snižuje úroveň ekonomické aktivity. Recese může mít různé příčiny, jako jsou nedostatek poptávky po zboží a službách, nadměrné zadlužení, spekulativní bubliny nebo politické a hospodářské nestability. Recese může být velmi škodlivá pro společnost, protože může vést k sociálním nepokojům, ztrátě pracovních míst a snížení životní úrovně obyvatelstva.