Relevantní význam slova

Slovo „relevantní“ označuje něco, co je důležité, příslušné nebo relevantní v daném kontextu nebo situaci. Používá se zejména v oblasti informační vědy, marketingu a v obchodním světě, kde popisuje informace nebo podněty, které mají význam pro konkrétní rozhodnutí, úkol nebo cíl. Slovo může také popisovat někoho, kdo má v dané oblasti zkušenosti a zájem a je schopen poskytnout užitečné informace nebo rady.