Rešerše význam slova

Rešerše znamená systematické hledání, shromažďování, hodnocení a interpretaci informací, které jsou relevantní pro danou oblast studia, výzkumu nebo projektu. Rešerše se obvykle používá při tvorbě akademických prací, výzkumných projektů nebo při plánování podnikatelských aktivit, kde je potřeba mít co nejkomplexnější přehled o dané problematice, aby bylo možné kvalifikovaně rozhodovat a navrhovat řešení. Rešerše může zahrnovat studium literatury, statistických dat, výzkumných zpráv, veřejně dostupných informací a dalších relevantních zdrojů.