Revize hromosvodů jak často

Revize hromosvodů se provádí každé 4 roky. Tento interval je stanoven podle platných norem ČSN EN 62305 a ČSN 33 2000-5-56. Revize se provádí za účelem zajištění bezpečnosti před bleskem a ochrany proti jeho následkům. Během revize se zkontroluje stav a funkčnost hromosvodu, jeho spojů, uzemnění a uzemňovacího systému budovy. Revize by měla být prováděna odborníkem, který má potřebné kvalifikace a zkušenosti s instalací a revizí hromosvodů.