Rezistence význam slova

Rezistence se v různých kontextech může vztahovat na různé významy. Základním významem je obecně odpor, nesouhlas nebo obrana proti něčemu. V některých oblastech, jako je medicína, se rezistence používá k popisu odolnosti organismu proti infekci nebo chorobě. V oblasti elektroniky a fyziky se rezistence týká vlastností materiálů v přenosu elektrického proudu, zatímco v psychologii a sociologii může rezistence popisovat nedostatek ochoty nebo motivace jednotlivce nebo skupiny k provádění nějakého úkolu nebo k následování určitého systému.