Shovívavost význam slova

Shovívavost je slovo označující schopnost člověka omluvit chybu nebo nedostatek někoho jiného, přehlédnout nebo odpustit jinému osobu, která prokázala nevhodné jednání. Toto slovo také může znamenat schopnost tolerovat rozdíly a nedostatky v ostatních lidech a být schopen se k nim chovat s respektem a s porozuměním.