Sofistikovaný význam slova

Slovo „sofistikovaný“ má několik významů, které souvisí s vysokou úrovní složitosti, kvality a intelektuálního nároku.

Jeden z významů slova „sofistikovaný“ znamená pokročilý nebo složitý. Například sofistikovaná technologie znamená technologii, která je vysoce vyspělá, nebo sofistikovaný produkt znamená produkt s mnoha funkcemi nebo vysokou kvalitou.

Dalším významem slova „sofistikovaný“ je inteligentní, chytrý nebo jemný. Například sofistikovaný názor znamená názor, který ukazuje vysokou úroveň chápání a úvah, nebo sofistikovaný humor znamená humor, který je jemný, inteligentní a neobvyklý.

Slovo „sofistikovaný“ také může odkazovat na osobu, která má jemný vkus a má schopnost ocenit a rozlišovat jemné nuance v umění, módním stylu nebo hudbě.

Celkově lze tedy říci, že slovo „sofistikovaný“ vyjadřuje něco, co je velmi komplexní, vyspělé, jemné, chytré nebo kvalitní a vyžaduje vysokou úroveň porozumění, chápání nebo intelektuálních schopností.