Státní příslušnost co napsat

Státní příslušnost se obvykle uvádí jako název země, ke které dotyčná osoba patří. Například, pokud jste občanem České republiky, vaše státní příslušnost je „Česká republika“.

Pokud máte dvojí státní občanství, můžete uvést oba státy odděleně, například „Česká republika / Spojené státy americké“.

V některých případech se také může použít termín „státní občanství“ místo „státní příslušnost“.