Submisivní význam slova

Slovo „submisivní“ se používá pro označení osoby, která se sklání k názorům a přáním jiných lidí, a to včetně těch, kteří jsou vůči ní autoritativní nebo dominující. Submisivní osoba se obvykle chová vstřícně a poslušně, aby si udržela přízeň jiných lidí a aby se jim líbila. Tento termín se nejčastěji používá v sociálních a psychologických kontextech, například v popisu chování lidí v rodině, v pracovním kolektivu nebo v partnerských vztazích. Zatímco v některých situacích může být submisivita prospěšná a zdrojem mírového soužití, v jiných případech může být problémem, pokud vede k podřízenosti a ztrátě osobní autonomie a integritě.