Třídění odpadu co kam patří

Třídění odpadu je důležitý proces, který nám umožňuje efektivněji využívat suroviny a snižovat množství odpadu, který skončí na skládkách. Níže jsou uvedeny některé běžné druhy odpadu a kam patří:

Papír a lepenka

Papírové obaly, noviny, tiskoviny a další papírové výrobky patří do kontejneru na papír a lepenku.

Plasty

PET lahve, sáčky, fólie, krabičky a jiné plasty patří do kontejneru na plasty.

Sklo

Sklenice, lahve a další skleněné výrobky patří do kontejneru na sklo. Třídí se bílé a tmavé sklo.

Kovový odpad

Plechovky, konzervy, kovové obaly a další kovové výrobky patří do kontejneru na kovový odpad.

Bioodpad

Zbytky zeleniny, ovoce, tráva a listí patří do kontejneru na bioodpad.

Elektro odpad

Staré počítače, mobilní telefony, televizory a další elektronické výrobky patří do sběrného dvora.

Je důležité si ověřit, jaké druhy odpadů se třídí v dané lokalitě, protože mohou existovat mírné odchylky v třídění podle regionálních předpisů a zvyklostí.