Validace význam slova

Slovo „validace“ pochází z latinského slova „validus“, což znamená „silný“ nebo „platný“. V obecném smyslu se jedná o proces ověřování nebo potvrzování platnosti, účinnosti nebo oprávněnosti něčeho, například dat, informací, nápadů, metod, procesů nebo testů. V různých oblastech se však může význam slova „validace“ lišit. Například v oblasti léků a lékařství se jedná o proces ověřování účinnosti a bezpečnosti nových léků, zatímco v oblasti psychologie může jít o ověření platnosti psychometrických testů.