Verifikace význam slova

Slovo „verifikace“ označuje ověřování, potvrzování či doložení pravdivosti nebo platnosti nějaké informace, hypotézy, teorie, zprávy apod. Verifikace je procesem, při kterém se snažíme ověřit, zda daná informace či tvrzení odpovídá skutečnosti. Verifikace může být provedena pomocí různých metod a prostředků, například experimentů, měření, testování, ověřování zdrojů informací, kontrolou údajů apod.