Za jak dlouho se vstřebají stehy

Doba, za jakou se vstřebají stehy, závisí na několika faktorech, jako je místo, kde jsou stehy umístěny, typ použitého stehovacího materiálu, stav pacientova imunitního systému a celkové zdraví. Obecně platí, že menší a méně hluboké rány se lépe hojí a stehy se vstřebávají rychleji než větší a hlubší rány.

Pokud jsou použity stehy z absorbabilního materiálu, jako jsou například stehy z kyseliny polyglykolové, vstřebávají se během několika týdnů, zatímco nerezové ocelové stehy, které se musí odstranit po několika dnech nebo týdnech, aby se minimalizovalo riziko infekce rány.

Je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně času odstranění stehů, aby se zabránilo jakémukoli komplikacím a aby se zajistilo, že rána je plně zahojena. Pokud se objeví jakékoli známky infekce, jako je zduření, zarudnutí, hnisání nebo horečka, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.