Co je afázie

Afázie je neurologická porucha, která způsobuje narušení schopnosti komunikovat a vyjadřovat se slovy nebo porozumět řeči. Tato porucha vzniká v důsledku poškození mozku, obvykle v oblasti zodpovědné za řečovou činnost, jako jsou například frontální, temporální nebo parietální laloky mozku.

Afázie může mít různé formy, v závislosti na rozsahu a umístění poškození mozku. Mezi příznaky afázie patří například neschopnost najít správná slova, potíže s tvorbou vět, narušená schopnost porozumět řeči, neschopnost číst nebo psát a další. Afázie může být důsledkem různých onemocnění nebo poranění mozku, jako jsou například mozková mrtvice, traumata hlavy, nádory mozku nebo neurodegenerativní choroby.

Léčba afázie zahrnuje obvykle logopedii a rehabilitaci, zaměřenou na posílení komunikačních dovedností a zlepšení schopnosti porozumět řeči a vyjadřovat se slovy.