Co je stagflace

Stagflace je termín používaný pro popis situace, kdy se v ekonomice vyskytuje kombinace stagnace růstu a inflace. Tato situace se obvykle projevuje tím, že růst ekonomiky zpomaluje nebo zastavuje, zatímco inflace (růst cen) zůstává vysoká nebo dokonce roste.

Stagflace může být způsobena například vysokou nezaměstnaností, nízkou produktivitou, restrukturalizací ekonomiky nebo nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. Tato situace může být pro ekonomiku velmi problematická, protože kombinace nízkého růstu a vysoké inflace může vést k nárůstu cen a zhoršení ekonomické situace.